Sierakowice i Turek z nowymi emisjami obligacji

28 grudnia tylko 2 samorządy zarejestrowały swoje emisje o łącznej wartości 5,9 mln zł. Gmina Sierakowice pozyskała 3,2 mln zł. Jest to gmina o jednym z najwyższych w kraju wskaźników transferów bieżących na mieszkańca. Miasto Turek, które pozyskało z emisji 2,7 mln zł, wykazuje blisko 3-krotnie niższe wartości tego wskaźnika.

Lista emisji zarejestrowanych 28 grudnia:

Zdjęcie: municypalne.pl

Komentarze są wyłączone.