Sejny, Przasnysz i Słupsk przeprowadziły kolejne emisje obligacji municypalnych

Największą z zarejestrowanych dzisiaj emisji przeprowadziła gmina Słupsk (chodzi o gminę wiejską otaczającą miasto Słupsk): 6 mln zł. Jest to również najbardziej doświadczony emitent obligacji komunalnych w tym gronie. Gmina wiejska Przasnysz pozyskała 3 mln zł, co będzie stanowiło duży wzrost jej zobowiązań z tytułu obligacji, natomiast miasto Sejny, wyróżniające się w ostatnich latach wysokim wskaźnikiem samofinansowania, 2 mln zł.

Zdjęcie:  MEDIA WNET on Foter.com / CC BY-SA

Komentarze są wyłączone.