Radom wyemitował obligacje komunalne

Miasto Radom 6 maja zarejestrowało w KDPW obligacje o wartości 8 mln zł. Dotychczas łączne zobowiązania z tytułu obligacji tego miasta wynosiły ok. 150 mln zł, część z nich zapada w bieżącym roku, jednak nie są to duże kwoty.

Chociaż obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia plasuje Radom dokładnie w połowie stawki wszystkich samorządów w kraju, to balansuje on na krawędzi dopuszczalnego ustawą o finansach publicznych poziomu wskaźnika obsługi zadłużenia.

Fot. Radom, autor Rafał T, licencja CC BY 3.0

Komentarze są wyłączone.