Puławy pozyskały ponad 50 mln zł z emisji obligacji

9 grudnia w KDPW zarejestrowano emisje 6 jednostek samorządu terytorialnego. Największą kwotę z emisji pozyskały Puławy – 52 mln zł w 15 seriach. W wyniku tej operacji kwota zadłużenia tego miasta z tytułu dłużnych papierów wartościowych zwiększy się blisko dwukrotnie.

Pozostałe emisje:

Zdjęcie: Puławy, Andrew Milligan sumo on Foter.com, licencja CC BY

Komentarze są wyłączone.