Podsumowanie listopada na rynku obligacji komunalnych

IV kwartał jest zazwyczaj okresem, w którym przeprowadzana jest znaczna liczba emisji obligacji municypalnych. Ten rok nie jest wyjątkowy pod tym względem: w listopadzie 2020 roku 92 jednostki samorządu terytorialnego wyemitowały obligacje komunalne.

W 302 seriach samorządy pozyskały łącznie ponad 880 mln zł. Rekordzistą miesiąca jest Poznań, który pozyskał 275 mln zł. Obligacje najczęściej emitowały JST położone w województwie mazowieckim, a najrzadziej te położone w województwie opolskim.

Komentarze są wyłączone.