Podsumowanie grudnia 2020 na rynku obligacji komunalnych

Grudzień dobitnie pokazał, że obligacje komunalne odgrywają coraz większą rolę w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Zwłaszcza w dobie pandemii, która znacząco utrudniła planowanie i realizację budżetów, elastyczność instrumentu zapewniającego finansowanie deficytu stała się jednym z kluczowych parametrów dla samorządów. Jednocześnie niskie stopy procentowe powodują, że inwestorzy poszukują nowych klas aktywów o niskim ryzyku i zwrocie przekraczającym rentowność obligacji skarbowych czy lokat bankowych.

W 811 seriach 227 samorządów pozyskało łącznie ponad 2,7 mld zł. Te liczby to ogromne, na ogół dwu- lub trzykrotne wzrosty zarówno w porównaniu do listopada 2020 roku, jak i do grudnia roku ubiegłego. Rekordzistą miesiąca jest Warszawa, która pozyskała 400 mln zł. Obligacje najczęściej emitowały JST położone w województwie mazowieckim, a najrzadziej te położone w województwie opolskim.

Komentarze są wyłączone.