Pierwsza duża emisja obligacji komunalnych w tym roku

8 lutego w KDPW zarejestrowano 21 serii obligacji Wałbrzycha o łącznej wartości nominalnej 58 mln zł. To pierwsza duża emisja obligacji komunalnych i pierwsza obligacja miasta w tym roku. Sam Wałbrzych jest miastem o bardzo wysokim zadłużeniu. Zarówno wskaźnik zobowiązań na 1 mieszkańca jak i udział zobowiązań w dochodach lokują Wałbrzych w 1% najbardziej zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego w kraju.

W ostatnich dniach zarejestrowano także 2 mniejsze emisje – gmina Jasionówka pozyskała 800 tys. zł, a gmina Potęgowo podobnie jak w styczniu wyemitowała 1 serię o wartości 1,1 mln zł.

Zdjęcie: Wałbrzych, Dr Korom on Foter.com, licencja  CC BY-SA

Komentarze są wyłączone.