Obligacje Świnoujścia zadebiutowały na Catalyst. Na razie brak obrotu.

8 serii obligacji komunalnych miasta Świnoujście zadebiutowało w piątek 16 kwietnia na rynku Catalyst. W przypadku 2 terminów wykupu po 3 serie obligacji posiadają jednak ten sam termin wykupu i inne warunki emisji, są zatem w KDPW oznaczone jednym kodem, co oznacza również wspólne notowanie. W praktyce zatem notowane są 4 papiery dłużne Świnoujścia.

Niestety ani na debiucie, ani w dniu wczorajszym nie doszło do zawarcia żadnej transakcji. Podobnie stało się w przypadku debiutu obligacji municypalnych Tarnobrzegu, które zadebiutowały w marcu i do tej pory nie było na nich żadnego obrotu. Arkusze zleceń dla papierów obu emitentów są puste, co jest niestety bardzo częste w przypadku obligacji JST notowanych na Catalyst. Inwestorom zainteresowanym nabyciem obligacji komunalnych pozostaje zatem poszukiwać możliwości nabycia tych obligacji poza rynkiem zorganizowanym, poprzez specjalizujących się w tym brokerów, lub szukać możliwości nabycia obligacji na rynku pierwotnym u podmiotów pośredniczących w organizacji emisji.

Zdjęcie: Świnoujście, Rychu92 on Foter.com, licencja CC BY-SA

Komentarze są wyłączone.