Obligacje gminy Mosina zadebiutowały na Catalyst

Obligacje gminy miejsko-wiejskiej Mosina zadebiutowały 22 lipca 2021 roku na rynku GPW Catalyst. Gmina ta została tym samym czterdziestą jednostką samorządu terytorialnego, która wprowadziła swoje obligacje komunalne do obrotu na tym rynku.

Do obrotu wprowadzono 6 serii o łącznej wartości 19 mln zł. Ze względu na równe prawa, zostały jednak zarejestrowane w KDPW pod 2 kodami i będą notowane pod 2 tickerami (MOS1124 i MOS1125) – o terminie wykupu w listopadzie odpowiednio 2024 i 2025 roku.

Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 0,95%. W dniu debiutu nie zawarto na nich żadnej transakcji.

Oprócz obligacji wprowadzonych do obrotu miasto i gmina Mosina posiada też wyemitowanych 9 innych serii obligacji. Ich termin wykupu przypada w latach 2021-23, łączna wartość nominalna wynosi 24,5 mln zł, a oprocentowanie to WIBOR 6M powiększony o marżę 0,60-0,70%.

Zdjęcie: byk w holu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, autor  Futuredu / Edunews.pl on Foter.com, licencja CC BY 2.0

Komentarze są wyłączone.