Nowe serie notowanych obligacji komunalnych

W 2023 roku nie mieliśmy jeszcze do czynienia z debiutem nowych emitentów obligacji komunalnych na rynku Catalyst. Pierwszy kwartał obfitował natomiast we wprowadzenia do obrotu nowych serii emitentów, którzy są obecni na tym rynku od dawna. W zdecydowanej większości do obrotu dopuszczono serie obligacji wyemitowane jeszcze w roku 2022.

Wśród miast (to one zdominowały publiczny rynek obligacji komunalnych), które wprowadziły swoje obligacje do obrotu na Catalyst w 2023 należą:

Zdjęcie: Koszalin, autor Marcin.pw, licencja CC BY-SA 4.0

Komentarze są wyłączone.