Nowe emisje obligacji Hrubieszowa, Jasionówki i powiatu wołomińskiego

Hrubieszów pozyskał od obligatariuszy 2,5 mln zł. To już piąta emisja obligacji tego miasta w tym roku – każda z dotychczasowych była tej samej wartości.

Jasionówka to gmina położona w woj. podlaskim licząca blisko 3 tysiące mieszkańców. Wyemitowała 3 serie obligacji o łącznej wartości 1,5 mln zł i były to pierwsze emisje tej gminy.

Wartość nominalna obligacji wyemitowanych przez powiat wołomiński wyniosła 3,3 mln zł. To najbardziej doświadczony z dzisiejszych emitentów, łączna wartość pozostających w obrocie obligacji wynosi ponad 50 mln zł.

Mapa: OpenStreetMap / CC BY-SA

Komentarze są wyłączone.