Nowe emisje obligacji 8 samorządów

Dzisiaj w KDPW zarejestrowano obligacje aż 8 jednostek samorządu terytorialnego.

Największą emisję przeprowadziło Jaworzno, które pozyskało 25 mln zł w 7 seriach. Miasto to utrzymuje wskaźniki zadłużenia na poziomie nieco wyższym od przeciętnego, chociaż obciążenie dochodów obsługą tego zadłużenia jest poniżej mediany. Do tej pory około połowę finansowania dłużnego miasta stanowiły obligacje.

Pozostałe emisje przeprowadziły:

Zdjęcie: Municypalne.pl

Komentarze są wyłączone.