Nadarzyn wyemitował kolejne serie obligacji

Gmina Nadarzyn zarejestrowała dzisiaj w KDPW 2 serie obligacji o łącznej wartości 6,8 mln zł.

Do tej pory zadłużenie podwarszawskiej gminy z tytułu obligacji wynosiło 35,5 mln zł, jednak 3,9 mln zł przypada do wykupu jeszcze w bieżącym roku. Mimo nominalnie dużego poziomu zadłużenia, wskaźnik obciążenia dochodów własnych jego obsługą plasuje się dla tej gminy wyraźnie poniżej średniej. Gmina ta plasuje się również wśród JST o najwyższej nadwyżce operacyjnej na mieszkańca.

Fot: Nadarzyn, autor Huber Śmietanka, licencja CC BY-SA 2.5

Komentarze są wyłączone.