Marki, Zielonka, Żywiec, Bojanowo i powiat oławski z nowymi emisjami obligacji

Największą z dzisiaj zarejestrowanych emisji była emisja miasta Żywiec, która opiewała na 20 mln zł w kilku seriach. To pierwsze obligacje komunalne tego miasta.

Marki i Zielonka przeprowadziły emisje na podobne kwoty (4 i 5 mln zł), łączy je też bliskie sąsiedztwo, różni natomiast poziom zadłużenia w relacji do dochodów, który w przypadku Marek jest znacznie niższy.

Bojanowo to jedyna gmina miejsko-wiejska i najmniejsza pod względem liczby ludności jednostka wśród dzisiejszych emitentów. Pozyskała z ostatnich emisji obligacji 2 mln zł.

Również na 2 mln zł opiewała emisja powiatu oławskiego, który już od kilku lat pozyskuje finansowanie dłużne głównie poprzez emisję obligacji municypalnych.

Mapa: OpenStreetMap / CC BY-SA

Komentarze są wyłączone.