Maciejowice i Smętowo Graniczne wyemitowały obligacje komunalne

Maciejowice pozyskały z emisji 6 serii obligacji o łącznej wartości 2 mln zł. Dotychczas zadłużenie tej mazowieckiej gminy z tytułu emisji obligacji wynosiło zaledwie 656 tys. zł.

Podobną kwotę, bo 1,8 mln zł, ale podzieloną na zaledwie 2 serie pozyskało Smętowo Graniczne. Ta gmina posiada znacznie większe zadłużenie z tytułu emisji obligacji, bo do tej pory wynosiło blisko 9 mln zł. Jednak nadal relacja zadłużenia tej gminy do jej dochodów pozostawała na poziomie porównywalnym do podobnych gmin.

Zdjęcie: Foter.com

Komentarze są wyłączone.