Liczne opinie regionalnych izb obrachunkowych. Szykuje się wiele emisji obligacji komunalnych.

Dobiegający końca pierwszy kwartał tradycyjnie nie przyniósł wielu emisji obligacji municypalnych. Jednak najprawdopodobniej kolejne miesiące przyniosą znaczne ożywienie. Podstawą do takiej prognozy są nie tylko sezonowe zależności z lat ubiegłych, ale również pojawiające się kolejne opinie regionalnych izb obrachunkowych (RIO).

Większość z izb, które publikują swoje opinie, wydała już przynajmniej kilka opinii o możliwości wykupu obligacji. Najczęściej miało to oczywiście miejsce w województwach, w których samorządy najchętniej korzystają z tej formy finansowania. Np. w województwie wielkopolskim pozytywną opinię RIO uzyskały gminy Swarzędz i Czerwonak, a w mazowieckim Radom i Kobyłka.

Zdjęcie: Municypalne.pl

Komentarze są wyłączone.