Leszno, Ryki, Batorz i powiat oświęcimski pozyskały finansowanie

Miasto na prawach powiatu Leszno pozyskało z 2 serii obligacji komunalnych łącznie 15 mln zł kapitału. Miasto to posiada jeden z najwyższych wskaźników wysokości zobowiązań na mieszkańca, a zdecydowaną większość tych zobowiązań stanowiły w ostatnich latach właśnie zobowiązania z tytułu obligacji.

Pozostałe emisje obligacji municypalnych przeprowadziły:

Zdjęcie: Ratusz w Lesznie, fantasyh on Foter.com, licencja CC BY

Komentarze są wyłączone.