Koszalin i 6 innych samorządów uplasowały emisje obligacji

7 samorządów zarejestrowało emisje obligacji komunalnych w ubiegłym tygodniu. Największe środki pozyskał od inwestorów Koszalin – 10 mln zł. Wskaźnik zobowiązań na 1 mieszkańca tego miasta jest jednym z najwyższych w kraju, a zdecydowana większość zobowiązań pochodzi właśnie z emisji obligacji. Mimo nowej emisji w bieżącym roku Koszalin zredukował jednak zadłużenie z tego tytułu – wykupy obligacji tego miasta wyniosły w tym roku jak dotąd 12,8 mln zł.

Lista wszystkich emisji przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu:

Zdjęcie: Koszalin, autor Marcin.pw, licencja CC BY-SA 4.0

Komentarze są wyłączone.