Kostrzyn, Powiat Lubiński i Ryglice z nowymi emisjami obligacji

Pierwsze tygodnie kwietnia nie obfitowały w emisje obligacji komunalnych. Jednak przedostatniego dnia miesiąca zarejestrowano emisje aż 3 jednostek samorządu terytorialnego. Każdy z dzisiejszych emitentów posiada już dość duże doświadczenie w emitowaniu obligacji w przeszłości.

Kostrzyn, licząca ponad 18 tys. mieszkańców gmina miejsko-wiejska na wschód od Poznania, pozyskała 9,8 mln zł. Emisja została podzielona na 6 serii.

Powiat lubiński, znajdujący się wśród 1% JST o najwyższych średnich wynagrodzeniach, uzyskał z 1 serii emisji obligacji municypalnych 6 mln zł.

Ryglice położone w woj. małopolskim przeprowadziły emisję 1 serii o wartości 2,6 mln zł. Gmina ta charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem samofinansowania i wysokim udziałem zobowiązań w dochodach.

Fot. Rynek w Kostrzynie, autor Jakulab, licencja CC BY-SA 3.0

Komentarze są wyłączone.