Kolejne emisje obligacji municypalnych w przygotowaniu

IV kwartał to zazwyczaj czas, kiedy samorządy dokonują emisji obligacji. Jednak, w niektórych przypadkach, jest to też okres planowania przyszłych działań dotyczących pozyskania finansowania.

Tak jest np. w Świętochłowicach, gdzie na poniedziałek 16 listopada zaplanowano w porządku obrad rady miasta podjęcie uchwał m.in. dotyczących emisji obligacji komunalnych.

Już za sobą podjęcie takiej decyzji mają radni Kamiennej Góry, którzy 12 listopada postanowili o emisji 6 serii obligacji na łączną kwotę 10 mln zł. Obligacje te zostaną wyemitowane jeszcze w 2020 roku a wykupione w latach 2024-2034.

Zmiany w budżecie przewidujące emisję obligacji planuje też Grudziądz. Sesja rady tego miasta była już kilkukrotnie przerywana i przekładana, gdyż projektowane zmiany opierają się na przepisach ustawy antycovidowej, która od dłuższego czasu czeka na publikację w dzienniku ustaw i prawdopodobnie zostanie opublikowana dopiero wraz z jej nowelizacją.

Wiele samorządów jest też w trakcie planowania budżetów na 2021 rok. Zwiększone wydatki wraz z często kurczącymi się ze względu na pandemię przychodami powodują, że coraz częściej projekty te przewidują pozyskanie finansowania dłużnego, nierzadko w postaci obligacji komunalnych.

Zdjęcie: Grudziądz, hr.icio on Foter.com / CC BY

Komentarze są wyłączone.