Kolejne 3 emisje obligacji komunalnych

W pierwszym tygodniu sierpnia emisje przeprowadziły 3 jednostki samorządu terytorialnego.

Największą kwotę – 6 mln zł – pozyskała gmina miejska Łaziska Górne. Dotychczasowe zadłużenie gminy z tytułu obligacji wynosiło ponad 15 mln zł i stanowiło zdecydowaną większość zobowiązań gminy. Pomimo tego jest to gmina o niższym od średniej poziomie zadłużenia.

3,5 mln zł w 3 seriach obligacji pozyskało miasto i gmina Pułtusk. Gmina ta również od dłuższego czasu finansuje deficyt obligacjami, jednak jej wskaźniki zadłużenia są na wyraźnie wyższych poziomach.

Emisję o wartości 1,4 mln zł zarejestrowała także gmina wiejska Potęgowo. To już kolejna emisja tej gminy w tym roku.

Zdjęcie: Pułtusk, rynek, autor: Sylwester Górski, licencja CC BY-SA 4.0

Komentarze są wyłączone.