Gniewkowo drugim emitentem obligacji w 2021 roku

Mijający tydzień przyniósł informację o tylko jednej emisji obligacji komunalnych. Drugim tegorocznym emitentem została gmina Gniewkowo położona w województwie kujawsko-pomorskim. Nowa emisja opiewa na 1,2 mln zł, dotychczasowe zadłużenie gminy z tytułu obligacji wynosi prawdopodobnie 12,9 mln zł. Prawdopodobnie, bo do rejestru zobowiązań emitentów nadal nie zgłoszono informacji o wykupie serii zapadającej w październiku ubiegłego roku, ale brak jest też przesłanek wskazujących na niespełnienie przez gminę świadczeń z tych obligacji.

Mapa: OpenStreetMap / CC BY-SA

Komentarze są wyłączone.