Emisje Tarnowa, Marek i 5 innych gmin

W pierwszym tygodniu listopada zarejestrowano obligacje 7 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę blisko 89 mln zł.

Największą kwotę pozyskał od inwestorów Tarnów – ponad 66 mln zł w 2 seriach. Miasto to jest jednym z najbardziej zadłużonych dużych miast, co przypłaca wysokimi kosztami obsługi długu – oprocentowanie przekracza 2 punkty procentowe ponad WIBOR.

Drugą co do wielkości emisję przeprowadziły Marki. Podwarszawskie miasto pozyskało ponad 6 mln zł w 3 seriach.

Lista wszystkich emisji obligacji komunalnych zarejestrowanych w KDPW w ubiegłym tygodniu:

Zdjęcie: Tarnów, rynek, autor Bartek Wawraszko (Bast), licencja CC BY-SA 3.0

Komentarze są wyłączone.