Duża emisja Siemianowic Śląskich. Mniejsze środki dla 9 innych samorządów.

Siemianowice Śląskie przeprowadziły emisję 6 serii obligacji o łącznej wartości 36 mln zł, które zostaną wykupione w latach 2027-2035. Tym samym miasto podwoiło z nawiązką swoje zobowiązania z tytułu obligacji. Siemianowice Śląskie od 2019 roku mają problem z uzyskaniem nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Pozostałe wskaźniki finansowe miasta nie prezentują się już jednak tak niekorzystnie.

Poza Siemianowicami, emisje w ubiegłym tygodniu przeprowadziło 9 innych samorządów. Spośród nich największą kwotę pozyskał Bolesławiec – 14 mln zł.

Lista wszystkich emisji zarejestrowanych w KDPW w ubiegłym tygodniu:

Zdjęcie: Siemianowice Śląskie, autor Marek Mróz, licencja CC BY-SA 4.0

Komentarze są wyłączone.