Debiut obligacji Chełma na Catalyst

15 września na GPW nastąpił debiut obligacji miasta na prawach powiatu Chełm. Tego samego dnia wprowadzono też do obrotu kolejną serię obligacji Świdnika – miasta obecnego na Catalyst już od dłuższego czasu.

Obligacje Chełma notowane są pod 7 tickerami. Ich oprocentowanie stanowi sumę stopy WIBOR 6M i marży, wynoszącej zależnie od serii od 2,00% do 2,30%. Terminy wykupu przypadają między 2026 a 2036 rokiem.

Nowowprowadzona seria obligacji Świdnika – SWK1134 – jest oprocentowana sumą stopy WIBOR 6M i marży 1,10% (czyli tak samo jak inne notowane serie tego miasta). Ma zostać wykupiona w roku 2034.

Niestety, do dnia publikacji niniejszego artykułu, na rynku nie dokonano jeszcze transakcji na żadnej z opisanych wyżej serii obligacji.

Zdjęcie: Panorama Chełma, autor Alina Zieniowicz, licencja CC BY-SA 3.0

Komentarze są wyłączone.