Chełm pozyskał 10 mln zł z emisji obligacji

Chełm jest kolejnym miastem, które przeprowadziło emisję obligacji w bieżącym roku. Z emisji pozyskał 10 mln zł. Chełm, podobnie jak Wałbrzych, który emisję przeprowadził kilka dni wcześniej, zmaga się z wysokim zadłużeniem w przeliczeniu na mieszkańca, jednak już wskaźniki obciążenia dochodów obsługą zadłużenia wypadają dla tego miasta korzystniej od średniej.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Edycja: zarejestrowana w lutym 2021 w KDPW emisja jest prawdopodobnie emisją z 2013 roku, która teraz została tylko przeniesiona z ewidencji banku organizującego emisję do KDPW – wskazują na to dane z KDPW, zgodnie z którymi rokiem przeprowadzenia emisji jest właśnie rok 2013.

Zdjęcie: municypalne.pl

Komentarze są wyłączone.