Jak wspomnieliśmy w pierwszym artykule z niniejszej serii, obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w serii. Zgodnie z definicją ustawową oznacza to, że reprezentują one prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Czytaj więcej

Zgodnie z ustawową definicją, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.Czytaj więcej