Brześć Kujawski i Jasionówka pierwszymi emitentami w 2022 roku

Gmina miejsko-wiejska Brześć Kujawski pozyskała 4 mln zł w 2 seriach obligacji stając się tym samym pierwszym emitentem obligacji komunalnych w 2022 roku. Warto zauważyć, że już na koniec III kwartału 2021 zobowiązania tej gminy wynosiły 60 mln zł i były dwukrotnie wyższe niż na koniec III kwartału roku 2020.

Drugą jednostką samorządu terytorialnego, która wyemitowała obligacje w bieżącym roku, jest gmina wiejska Jasionówka, która pozyskała 800 tys. zł w jednej serii obligacji.

Zdjęcie: Brześć Kujawski, ratusz, autor N. Chylińska, licencja CC BY-SA 3.0 PL

Komentarze są wyłączone.