Brenna, Szczawno-Zdrój oraz Goniądz pozyskały środki z emisji obligacji

Trzy atrakcyjne turystycznie gminy z różnych zakątków kraju przeprowadziły emisje na przełomie maja i czerwca. Największą kwotę pozyskała gmina Brenna, której 7 serii opiewa na łączną kwotę ponad 6,5 mln zł. Chociaż gmina ta posiada wysokie zadłużenie w relacji do dochodów, to dotychczas nie pochodziło ono z emisji obligacji.

2,5 mln zł w jednej serii pozyskało Szczawno-Zdrój. Spośród prezentowanej trójki gmina ta wyróżnia się najniższymi wskaźnikami zadłużenia i wyraźną nadwyżką operacyjną. Jest też najbardziej doświadczonym emitentem – przed emisją nowej serii zadłużenie z tytułu obligacji przekraczało 12 mln zł.

Leżący na Podlasiu Goniądz wyemitował 1 serię o wartości nominalnej 880 tysięcy złotych. Chociaż zadłużenie tej gminy wypada dość przeciętnie, to koszty jego obsługi plasuje Goniądz wśród 1 procenta JST, które największą część dochodów przeznaczają na obsługę zadłużenia.

Fot. Brenna, autor Adrian Tync, licencja CC BY-SA 4.0

Komentarze są wyłączone.