Blisko 40 mln z emisji obligacji dla powiatu świdnickiego

Powiat świdnicki przeprowadził emisję obligacji komunalnych o wartości nominalnej 39 mln 699 tys. zł. Wartość ta odpowiada planowanej w wieloletniej prognozie finansowej kwocie długu, więc należy się spodziewać, że znaczna część środków posłuży do spłaty istniejących zobowiązań. Wyemitowane ostatnio obligacje zostaną natomiast wykupione w latach 2023-2030.

Ponadto w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zarejestrowano w minionym tygodniu obligacje jeszcze 8 innych JST. Pełna lista przedstawia się następująco:

Zdjęcie: Ratusz w Świdnicy, autor: Kateryna Baiduzha, licencja: CC BY-SA 4.0

Komentarze są wyłączone.