Blisko 20 nowych emisji obligacji komunalnych

Blisko 20 samorządów zarejestrowało 30 grudnia w KDPW obligacje municypalne, realizując na ogół postanowienia uchwał budżetowych przewidujących pozyskanie w ten sposób finansowania przed końcem 2020 roku. Największą spośród tych emisji przeprowadził Toruń – 65 mln zł to niemal dokładnie połowa łącznej wartości wszystkich dzisiejszych emisji. Miasto to nie miało dotychczas wyemitowanych obligacji, ale miało i tak wysokie zobowiązania – znajduje się wśród 1% JST o najwyższym zadłużeniu na mieszkańca.

Pełna lista obligacji zarejestrowanych 30 grudnia:

Zdjęcie: Toruń, kishjar? on Foter.com, licencja CC BY

Komentarze są wyłączone.