8 samorządów zarejestrowało obligacje komunalne

Największą emisję przeprowadził Poznań, który pozyskał 55 mln zł. Miasto to charakteryzuje się wysokim poziomem dochodów, zwłaszcza dochodów własnych, ale też wysokim obciążeniem tych dochodów kosztami obsługi długu. Warto zauważyć, że w strukturze finansowania tego miasta obligacje nadal stanowią mniejszą część zadłużenia.

Pozostałe zarejestrowane dziś obligacje zostały wyemitowane przez:

Zdjęcie: Poznań, Photo on Foter.com, licencja CC0 1.0

Komentarze są wyłączone.