60 mln zł dla Lublina z emisji obligacji

Lublin to pierwsze miasto wojewódzkie, które przeprowadziło emisję obligacji komunalnych w 2021 roku. Z emisji jednej serii obligacji, zarejestrowanej 4 maja pozyskał 60 mln zł.

Dotychczas zadłużenie Lublina z tytułu obligacji wynosiło 350 mln zł co stanowiło ponad 1/5 całkowitych zobowiązań miasta. Wskaźniki zadłużenia na mieszkańca i udział zadłużenia w dochodach ogółem plasują Lublin wśród 1% JST o największym zadłużeniu. Żadna seria nie zapada w najbliższym czasie, więc jeżeli nie dojdzie do przedterminowego wykupu obligacji lub spłaty innych zobowiązań pozyskanym kapitałem, to nowa seria, pierwsza zarejestrowana w KDPW, dodatkowo zwiększy poziom tych wskaźników.

Zdjęcie: Lublin, Andrew Milligan sumo on Foter.com, licencja CC BY 2.0

Komentarze są wyłączone.