57 samorządów pozyskało 720 mln zł z emisji obligacji

Aż 57 samorządów przeprowadziło emisje obligacji w minionym tygodniu. Łącznie opiewały one na kwotę ponad 720 mln zł.

Największe środki, bo 184 mln zł, pozyskała Łódź (zakładamy, że wskazane w komunikacie KDPW obligacje gminy Poraj wartości blisko 2 mld zł to tylko pomyłka Banku Gospodarstwa Krajowego, który był agentem emisji tej serii). Jest to już kolejna emisja stolica województwa łódzkiego w tym miesiącu. Nawet łącznie z poprzednią tegoroczną emisją jest to mniej niż kwota zobowiązań z tytułu obligacji zaciągniętych przed rokiem, mimo to Łódź nadal pozostaje w czołówce gmin o najwyższych wskaźnikach zadłużenia.

125 mln zł w 4 seriach pozyskało województwo małopolskie. To pierwsza od dawna emisja jednostki samorządu tego szczebla. Jednak województwo małopolskie regularnie finansuje się obligacjami komunalnymi, jest też jednym z dwóch województw, których obligacje notowane są na rynku Catalyst.

Lista wszystkich obligacji zarejestrowanych w ubiegłym tygodniu:

Zdjęcie: Łódź, Urząd Miasta (Pałac Heinzla), autor HuBar, licencja CC BY-SA 2.5

Komentarze są wyłączone.