12 mln zł z emisji obligacji dla Zabrza

Miasto Zabrze pozyskało 12 mln zł pożyczając w ramach emisji obligacji środki na 8 lat, do 1 września 2030 roku. Zabrze posiada też wyemitowanych wiele innych serii obligacji (łącznie na 271 mln zł), których marża ponad WIBOR najczęściej oscyluje pomiędzy 0,80 a 2,00%.

Poza Zabrzem emisje w ubiegłym tygodniu zarejestrowały w KDPW również 3 inne JST. Pełna lista przedstawia się następująco:

Zdjęcie: Zabrze, ul. Wolności, autor MichalPL, licencja CC BY-SA 4.0

Komentarze są wyłączone.