10 mln zł z emisji obligacji dla Brześcia Kujawskiego

Brześć Kujawski został pierwszym emitentem z województwa kujawsko-pomorskiego który zarejestrował swoje obligacje w KDPW w 2021 roku. Z 4 serii leżąca w pobliżu Włocławka gmina miejsko-wiejska pozyskała 10 mln zł. Była to jedyna emisja obligacji komunalnych w minionym tygodniu.

Mapa: OpenStreetMap / CC BY-SA

Komentarze są wyłączone.